...
پک متوسط میوه

شامل: 1انار متوسط، 1پرتقال متوسط، 1موز متوسط، 1سیب قرمز متوسط، 1خرمالو متوسط، 1لیموشیرین کوچک، 1نارنگی متوسط ** به دلیل تغییر قیمت ها و میوه فصل، ممکن است محتویات این بسته مشمول تغییرات جزیی شود.


قیمت نهایی:

ابتدا وارد شوید!
...
پک بزرگ میوه

شامل: 2پرتقال متوسط، 1موز متوسط،1نارنگی متوسط، 1انار متوسط، 1سیب قرمز متوسط، 1سیب زرد متوسط، 2خیار متوسط، 2لیموشیرین کوچک، ۲خرمالو متوسط ** به دلیل تغییر قیمت ها و میوه های فصل، ممکن است محتویات این بسته مشمول تغییرات جزیی شود.


قیمت نهایی:

ابتدا وارد شوید!
...
نان بربری تازه

سفارشاتی که قبل از ساعت 22 ثبت شود فردا صبح تحویل داده می شود.


قیمت نهایی:

ابتدا وارد شوید!
...
تخمه گل آفتاب گردان اعلا

بسته های 100 گرمی کیفیت درجه 1 **مهلت سفارش همه روزه تا ساعت 24 و تحویل صبح روز بعد درب اتاق خواهدبود


قیمت نهایی:

ابتدا وارد شوید!